H.B. FULLER

H.B. FULLER

Kao početak istorije preduzeća uzima se 1865.godina kada je Heinrich Wilhem Ratien počeo sa proizvodnjom ljepila za kožu. Kompanija trenutno zapošljava oko 3700 stručnih lica širom svijeta. Direktno je prisutna u 42 države svijeta, a u preko 100 država ima svoje predstavnike – distributere. Vremenom je postala jedna od najvećih kompanija u proizvodnji različitih vrsta ljepila u gotovo svim industrijama (drvnoj, metalnoj, auto, kožnoj, kartonskoj…).

Ljepila za drvnu industriju na bazi PVAC (vodena baza-tutkalo), ljepila za tople prese i kanterice pod brendom RAKOLL većinom se proizvode u fabrici H.B. FULLER u Nienburgu u Njemačkoj. U istom gradu su pred kraj 1990.godine otvorili Evropski tehnološki centar za ispitivanje ljepila za drvnu industriju.

rakoll_1
rakoll_2
rakoll_3

Ovaj jedinstveni centar pruža svu neophodnu uslugu i podršku svojim potrošačima više od dvije decenije. Opremljen je najsavremenijim mašinama za kantovanje, lijepljenje u toplim i vakum presama, dužinsko, poprečno i lamelno lijepljenje masiva. Na ovim mašinama pružaju mogućnost kupcima da testiraju RAKOLL ljepila na materijalima koje donesu i na taj način im omogućavaju da koriste najoptimalniji lijepak za svoju proizvodnju.

Takođe ako kupac poželi da promijeni materijal u svojoj proizvodnji, u ovom centru može testirati ponašanje novog materijala i lijepka prije nego donese odluku o promjeni istog. Strategija preduzeća je usmjerena na klijenta, inovaciju i različitosti, kako bi obezbijedili materijal sa najboljim kvalitetom i servisom, skoncentrisani na dugoročni razvoj.

rakoll_5
rakoll_4
rakoll_6

Od široke lepeze proizvoda u Crnoj Gori nudimo jednokompnentno RAKOLL D4 – ljepilo za vanjsku upotrebu, RAKOLL D3 – ljepilo za unutrašnju upotrebu, ljepilo za toplu presu, nekoliko vrsta ljepila za kanterice, poliuretanska jednokomponentna i dvokomponentna ljepila, kao i hemijska sredstva za njihovo čišćenje

Imate pitanja? Kontaktirajte nas